Velikonoční kázání o limitech lidských snah vyjádřit nevyjádřitelné…

Lukášovo evangelium 24,1-12 Boží hod Velikonoční 2016 Autorům, kteří napsali knihy, které nazýváme Evangelia, nebyly cizí mýty a legendy o bozích, kteří se po své smrti vrátili zpět živí. Křivdili bychom jim, kdybychom se domnívali, že byli tak naivní a primitivní, že nedokázali odlišit tyto mýtické legendy od historie. Jestliže sepsali evangelia o vzkříšení Krista, věděli, že popisují historickou událost a nikoli báje o nesmrtelném božském hrdinovi. Když se začteme do svědectví o vzkříš...
Více

Velkopáteční kázání o Světle, které se ocitlo ve tmě, ale nebylo tmou pohlceno…

Velký pátek 2016 Evangelium Jana 1, 4-5 „V Ježíši byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Světlo světa visí ve tmě na dřevě kříže. Světlo, které žádná tma nepřemůže, se ponořilo do tmy. Nádheru Božího světla, která činí naše dny zářivě jasnými, pohltila černá díra hříchu a smrti. Stalo se tak v pátek, tedy v den, kdy byl – podle židovského počítání dnů – učiněn člověk. Stalo se tak mezi polednem a třetí hodinou odpolední. Nastala tma, navzdory denn...
Více