Velikonoční kázání o limitech lidských snah vyjádřit nevyjádřitelné…

Lukášovo evangelium 24,1-12 Boží hod Velikonoční 2016 Autorům, kteří napsali knihy, které nazýváme Evangelia, nebyly cizí mýty a legendy o bozích, kteří se po své smrti vrátili zpět živí. Křivdili bychom jim, kdybychom se domnívali, že byli tak naivní a primitivní, že nedokázali odlišit tyto mýtické legendy od historie. Jestliže sepsali evangelia o vzkříšení Krista, věděli, že popisují historickou událost a nikoli báje o nesmrtelném božském hrdinovi. Když se začteme do svědectví o vzkříš...
Více

Velkopáteční kázání o Světle, které se ocitlo ve tmě, ale nebylo tmou pohlceno…

Velký pátek 2016 Evangelium Jana 1, 4-5 „V Ježíši byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Světlo světa visí ve tmě na dřevě kříže. Světlo, které žádná tma nepřemůže, se ponořilo do tmy. Nádheru Božího světla, která činí naše dny zářivě jasnými, pohltila černá díra hříchu a smrti. Stalo se tak v pátek, tedy v den, kdy byl – podle židovského počítání dnů – učiněn člověk. Stalo se tak mezi polednem a třetí hodinou odpolední. Nastala tma, navzdory denn...
Více

Křesťané jsou lidé oslav a slavností. Měli by být v tomto směru znalci.

Jan 2,1-11 Poslední neděle po svátku Zjevení 17. 1. 2016 O svatbě v Káně Galilejské Evangelium říká, že to byla velká slavnost. A není jistě bez zajímavosti, že Bible je celá plná svátků, oslav a slavností. Tu největší slavnost spojoval starozákonní Boží lid s příchodem Mesiáše. Proto by nás nemělo překvapit, že Ježíšovo narození bylo vnímáno jako jakýsi úvod či introit té velké slavnosti, kterou Bůh chystá na konci časů a která v Ježíši začala. O tom nám podávají zprávy všechna e...
Více

Sebepojetí křesťana vyplývající ze křtu

Markovo evangelium 1,9-11 Neděle křtu 2016 V našem sboru se ročně koná přibližně padesát křtů. Někdy si přeji, aby vstup do církve nebyl tak jednoduchý, jak je tomu dnes. Co tím myslím? Člověk je pokřtěn a stává se členem církve. Tento jednoduchý rituál jakoby s sebou nenesl žádnou zodpovědnost. Zkouším si představit, že by místo polití vodou, lidé do církve mohli vstoupit pouze za předpokladu, že by seskočili padákem. Musím otevřeně přiznat, že já sám bych měl s naplněním této ...
Více