Velikonoční kázání o limitech lidských snah vyjádřit nevyjádřitelné…

Lukášovo evangelium 24,1-12 Boží hod Velikonoční 2016 Autorům, kteří napsali knihy, které nazýváme Evangelia, nebyly cizí mýty a legendy o bozích, kteří se po své smrti vrátili zpět živí. Křivdili bychom jim, kdybychom se domnívali, že byli tak naivní a primitivní, že nedokázali odlišit tyto mýtické legendy od historie. Jestliže sepsali evangelia o vzkříšení Krista, věděli, že popisují historickou událost a nikoli báje o nesmrtelném božském hrdinovi. Když se začteme do svědectví o vzkříš...
Více