Obřady

Kostel je místem, kde smíme prožívat všední i významné události života. Rádi Vám poradíme při přípravě křtu, svatby nebo rozloučení. Ke každému obřadu jsou níže vypsány body, které uvádějí, jak postupovat při zařizování.

Obřad křtu

 • před křtem je nutno objednat se u pastora ke konzultaci (tel. 603 437 933 nebo mail v.volny@seznam.cz)
 • ke konzultaci přineste kopii rodného listu dítěte
 • při výběru kmotrů nezapomeňte na to, aby alespoň jeden z nich byl pokřtěný
 • promyslete, zda si přejete křestní obřad v sobotu nebo neděli
 • obvyklý čas obřadů je v 10 h
 • délka obřadu cca 15 min.
 • v případě, že je žadatel o křest starší 10 let je nutno počítat s více přípravnými konzultacemi a nejbližším termínem křtu ne dříve než po 6 měsících

Svatební obřad

 • nezapomeňte si nejprve u pastora objednat termín svatby (s dostatečným předstihem, minimálně půl roku až rok)
 • nejpozději 3 měsíce před svatbou si s pastorem sjednejte úvodní konzultaci
 • promyslete si hudebně-vokální doprovod obřadu (varhany + housle? – flétna? – zpěvačka?)
 • vyberte si z nabídky skladeb 3 skladby (úvodní, před slibem, závěrečnou) – nabídka k nahlédnutí zde
 • reprodukovanou hudbu ke svatebním obřadům nedoporučujeme
 • zvažte, jakou květinovou výzdobu byste si přáli (typ a barva květin, aranžmá)
 • podmínkou svatby není křest snoubenců
 • délka obřadu cca 30 min.
 • ilustrační videa s oddávajícím pastorem Vladislavem Volným:  https://vimeo.com/340879066/5f01584e9d

Pohřební obřad

 • kontaktujte nejprve pastora (tel. 603 437 933) a dohodněte si s ním termín pohřbu
 • ke konzultaci si připravte seznam pozůstalých (např. manželka Jana, syn Ivan s manželkou Ivetou, vnučka Petra apod.)
 • připravte si základní životopisné údaje (dětství a mládí, rodinný život, profesní život, záliby)
 • zamyslete se nad osobami, kterým by bylo vhodné v rámci obřadu vyjádřit poděkování
 • k sepsání pohřbu s sebou přineste parte
 • promyslete si hudebně-vokální doprovod obřadu (varhany + housle? – flétna? – zpěvačka?)
 • zvažte, kolikrát byste chtěli nechat k uctění památky vyzvánět zvony na kostele (vždy v 9 h dopoledne a v 15 h odpoledne po dobu 15 minut)
 • délka obřadu cca 30 min.
 • v případě, že ostatky budou uloženy na některém z evangelických hřbitovů v Bludovicích, kontaktujte administrativní pracovnici, tel. 605 908 704, v případě Životic, tel. 602 514 106