Rekonstrukce šenovské hřbitovní kaple

V roce 2018 bude zahájena sanace kaple v Šenově. Důvodem havarijních prací je skutečnost, že v zadní části kaple jsou podél pilířů vidět svislé trhliny na celou výšku stavby (včetně základů i atiky). Trhlina se rozevírá a pod stropem je šířky až cca 1cm. Sanace bude spočívat ve stažení zdiva. Cílem je zajistit apsidu proti dalším pohybům.
Město Šenov podpořilo sanaci stavby dotací ve výši 33 tis. Kč. Prosíme dárce, kteří by chtěli podpořit rekonstrukci kaple, aby přispěli na účet Farního sboru Slezské církve evangelické, která za tímto účelem zřídila zvláštní fond.
Číslo účtu: 2201030707/2010, variabilní symbol 2018. Rekonstrukce bude zahájena v první polovině roku 2018.

Za jakékoli dary upřímně děkujeme.

IMG_20171218_133303
IMG_20171218_132913