Sanace hřbitovní kaple v Šenově

V říjnu 2018 prováděla firma STATICS plus s.r.o. sanaci kaple v Šenově. Důvodem prací byly stále se zvětšující trhliny ve zdi za oltářem. Po konzultaci se statičkou Ing. A. Matouškovou jsme přistoupili k variantě stažení objektu ocelovými lany MONOSTRAND. Jedná se o první etapu sanace, která má zamezit dalším škodám na objektu. Druhá etapa by měla spočívat v sanaci trhlin, sešití a injektáži zapravení, čímž by mělo dojít k definitivní stabilizaci trhlin.

Město Šenov podpořilo sanaci účelovou dotací ve výši 33 tis. Kč. V Oběžníku města a na webových stránkách vlastníka objektu – Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Havířově Bludovicích – byla zveřejněna výzva k darům. Členové sboru, kteří bydlí na území města Šenova, ale i další dárci podpořili záchranu objektu částkou ve výši 15 900,- Kč. Celková cena díla dosáhla téměř 87 tis. Kč.

Jménem vedení sboru bych rád poděkoval vedení města Šenov a všem obětavým dárcům za jejich podporu a štědrost. Rádi bychom v rekonstrukci kaple pokračovali v příštím roce, avšak momentálně jsme limitováni našimi finančními možnostmi. Z tohoto důvodu se obracíme na všechny, kterým není další osud této sakrální stavby lhostejný, aby svou podporu vyjádřili formou daru na účet farního sboru nebo osobně. Číslo účtu 2201030707/2010. Srdečně děkujeme.

IMG_20171218_133303
IMG_20171218_132913