Rekonstrukce životické hřbitovní kaple

Podpořte rekonstrukci životické hřbitovní kaple.

Na podzim roku 2016 byla zahájena výměna střešní krytiny a obnova fasády na životické hřbitovní kapli. Tato sakrální stavba, která je kulturní památkou, byla posvěcena před 135 lety.
Náklady na rekonstrukci dosáhnou 240 tis. Kč. Hřbitovní správa našeho sboru vyčlenila na tento účel sto tisíc korun. Statutární město Havířov podpořilo tuto investici taktéž částkou sto tisíc korun.
Obracíme se na naše sborovníky, sympatizanty a příznivce s prosbou o dary, které by sloužily k dofinancování tohoto díla. Můžete tak učinit převodem finančních prostředků na účet Farního sboru. Bankovní spojení: FIO banka, č. ú. 2201030707/2010, variabilní symbol: 2016.

Za Vaši obětavost vám srdečně děkujeme.

fotoclanek