Farní sbor

Potřebujeme se navzájem. Už jen tím, že se spolu setkáváme, se vzájemně obohacujeme. Chceme vytvářet prostředí, kde vládne důvěra, porozumění, otevřenost ve sdílení názorů. Kostel je místem setkávání lidí všech věkových skupin. Konají se v něm bohoslužby, křestní, svatební a pohřební obřady.

Kontaktní údaje

Farní sbor slezské církve evangelické augsburského vyznání 
Selská 428/12, 736 01 Havířov – Bludovice

IČ: 69624585
Bankovní spojení:
FIO banka, č. ú. 2201030707/2010

Úřad pastora:
Sborový pastor: ThLic.Vladislav Volný, Th.D.,
tel.: 603 437 933
Tel./fax: +420 596 434 017
E-mail: v.volny@seznam.cz

Úřední hodiny:
Konzultace křtů, sňatků, pohřbů a pastoračních rozhovorů probíhají na základě osobní, telefonické či e-mailové domluvy s pastorem

Ostatní záležitosti lze vyřizovat každou středu v časech: 9 – 11 hod. a 15 – 16 hod.

Administrativa hřbitovů:

Návštěvní doba na hřbitovech:
duben – září:    7,30 – 20,00 hod.
říjen – březen:  7,30 – 17,00 hod.

Administrativní pracovnice pro hřbitovy v Havířově – Bludovicích, na ul. Selská a Frýdecká:
L.Farná, tel.: 605 908 704

Správce hřbitovů v Bludovicích: Rudolf Volný, tel. 724 397 409

Úřední hodiny:
druhé a čtvrté pondělí v měsíci: 16,00 – 18,00 hod. v kanceláři na faře

Administrativní pracovnice pro hřbitov v Havířově – Životicích:
H. Klimszová, tel.: 608 579 907

Správce hřbitova v Životicích: K. Klimsza, tel.: 602 514 106

Úřední záležitosti po telefonické domluvě.

Další kontakty:
Kurátor sboru: Karol Klimsza, tel. 602 514 106
Vícekurátorka sboru: Mgr. Jarmila Piechová, tel.: 737 372 448
Kostelnice: Mirka Volná, tel.: 773 545 066
Varhanice: Ing. Adéla Hlubinová, tel.: 732 706 537
Katechetka: Eva Pawlasová, tel.: 605 942 109

Přehled bohoslužeb 2018

Přehled bohoslužeb 2018 ke stažení zde