27
Srp
Památka posvěcení kostela – bohoslužba
08:30

Kázat bude biskup Mgr. Tomáš Tyrlík.