14
Dub
Na bohoslužně bude prezentována velikonoční hra „EMAUS“ v podání dětí a konfirmandů a taktéž zazní vystoupení Havířovského klarinetového kvarteta
08:30

Havířovské klarinetové kvarteto: Karel Smyček, Václav Bezděk, Martin Ševčík a Bronislav Jonszta, doprovodí na varhany Adéla Hlubinová. Zazní následující skladby: Giuseppe Torelli „Sinfonia“, Johann Heinrich Schmelzer „Sonata ad Tabulam“

Pozvánka po rozkliknutí